Vòng Quay Trang Phục Huyền Thoại

Số người đang chơi: 32 (6 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      El*****een - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 6666 Kim Cương    -      Ric*****is - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 6666 Kim Cương    -      Wa*****sa - đã trúng Mãng xà nổi loạn    -      Dy*****man - đã trúng Mãng xà công nghệ    -      St*****ne - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 6666 Kim Cương    -      Bi*****era - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 688 Kim Cương    -      Bry*****hke - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 688 Kim Cương    -      Ga*****ie - đã trúng Mãng xà bão tố    -      Dy*****lia - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 6666 Kim Cương    -      Art*****is - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 110 Kim CƯơng    -      Be*****te - đã trúng Mãng xà ánh sáng
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian

Các vòng minigame khác

Phi Tiêu Thần Kì

Đã chơi: 5524

48,750đ 39,000đ

VQ Hộp Quà Free Fire

Đã chơi: 8620

61,250đ 49,000đ

Vòng Quay Tôi Yêu Idol

Đã chơi: 2400

12,499đ 9,999đ

Vòng Quay Bãi Biển

Đã chơi: 42443

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay MP40 Mãng Xà

Đã chơi: 7541

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay CR7 Chrono

Đã chơi: 0

123,750đ 99,000đ

VQ MP5 Thiên Thần Bạch Kim

Đã chơi: 7552

12,499đ 9,999đ
Xem tất cả » Thu gọn »