Phi Tiêu Thần Kì

Số người đang chơi: 488 (7 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Ray*****ock - đã trúng Bạn Rung Được Phần Thưởng Trị Giá 20000 Kim Cương    -      Ch*****er - đã trúng Bạn Rung Được Phần Thưởng Trị Giá 7999 Kim Cương    -      Je*****smo - đã trúng Bạn Rung Được Phần Thưởng Trị Giá 2555 Kim cương    -      Do*****ubi - đã trúng Bạn Rung Được Phần Thưởng Trị Giá 2555 Kim cương    -      Da*****al - đã trúng Bạn Rung Được Phần Thưởng Trị Giá 100 Kim Cương    -      Tho*****ws - đã trúng Bạn Rung Được Phần Thưởng Trị Giá 20000 Kim Cương    -      Fra*****ral - đã trúng Bạn Rung Được Phần Thưởng Trị Giá 245 Kim Cương    -      Mic*****we - đã trúng Bạn Rung Được Phần Thưởng Trị Giá 5999 Kim Cương    -      Al*****is - đã trúng Bạn Rung Được Phần Thưởng Trị Giá 2555 Kim cương    -      Eu*****uis - đã trúng Bạn Rung Được Phần Thưởng Trị Giá 100 Kim Cương    -      Ben*****ami - đã trúng Bạn Rung Được Phần Thưởng Trị Giá 2555 Kim cương
Giá 39,000/lượt chơi

Các minigame khác

VQ Hộp Quà Free Fire

Đã chơi: 8620

61,250đ 49,000đ

Vòng Quay Tôi Yêu Idol

Đã chơi: 2400

12,499đ 9,999đ

Vòng Quay Trang Phục Huyền Thoại

Đã chơi: 4101

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Bãi Biển

Đã chơi: 42443

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay MP40 Mãng Xà

Đã chơi: 7541

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay CR7 Chrono

Đã chơi: 0

123,750đ 99,000đ

VQ MP5 Thiên Thần Bạch Kim

Đã chơi: 7552

12,499đ 9,999đ
Xem tất cả » Thu gọn »